PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ZA POMOCĄ GAZOWEJ POMPY CIEPŁA


Gazowe pompy ciepła - cennik

Dane techniczne gazowych pomp ciepła

Więcej informacji o gazowych pompach ciepła i firmie AISIN

GAZOWE POMPY CIEPŁA

Podłączenie gazowej pompy ciepła do istniejącej instalacji - termomodernizacja

Wszystkie modele gazowych pomp ciepła AISIN mogą być zaopatrzone w kompletny zestaw, który produkuje gorącą wodę dla celów domowych. Oferujemy takie zestawy wraz z montażem.

GHP - Wewnętrzny zestaw do gorącej wody

 

Szczegóły techniczne - zestawu do ciepłej wody użytkowej
Model
Moc [kW]
Temp. we/wy [°C]
Wydajność [m3/h]
Strata na wymienniku [kPa]
Połączenie hydrauliczne [mm]
WKIT - 5 HP
5,5
55/60
0,95
30
14
WKIT - 6,5 HP
7,0
55/60
1,2
35
14
WKIT - 8 HP
10,0
55/60
1,7
25
22
WKIT - 10 HP
12,0
55/60
2,0
30
22
WKIT - 13 HP
13,5
55/60
2,3
35
22
WKIT - 16 HP
16,5
55/60
2,8
30
28
WKIT - 20 HP
20,0
55/60
3,5
35
28
 

Moc cieplna otrzymana dla poniższych warunków:
- tryb chłodzenia przy maksymalnej pojemności
- temperatura zewnętrzna 35 ° C
- temperatura chłodziwa silnika 75 ° C
Ważna uwaga : w trybie nagrzewania moc cieplna zmienna dawana jest od 80% do 0%.

Możliwy odzysk z obwodu chłodziwa silnikowego produkującego gorącą wodę dla wewnętrznego użycia w zestawie który może być zainstalowany w gazowej pompie ciepła AISIN, które są przeznaczone do tej roli. Zestaw składa się z płytowego wymiennika ciepła połączonego równolegle do okrążającego silnik radiatora i termostatycznej zasuwy. Ten zestaw, poza tradycyjnym odzyskiem w zimowym chłodzeniu pozwala odzyskiwać ciepło także w lecie (ciepło które w przeciwnym razie byłoby zmarnowane).

Zestaw jest tak skonstruowany aby nie wywierać wpływu na pracę gazowej pompy ciepła AISIN podczas trybu grzania. Zestaw jest zainstalowany wewnątrz gazowej pompy ciepła i pozwala na połączenie z użytkownikiem dzięki połączeniom hydraulicznym przy rurach chłodzących.

powrót na stronę główną

 

 

Could not connect